ON-LINE rezervácia dentálna hygiena ON-LINE rezervácia zubné vyšetrenie MDDr. Školníková
  • 08.04.2018
  ZP Union a jeho Dentálny balík

  ZP Union a jeho Dentálny balík

  Využite benefity ZP Union z dentálneho balíka a užívajte si zdravý úsmev počas celého roka. Nezabúdajte aj na prevenciu, ktorá je rovnako dôležitá pre zdravé zuby.

  Výhody nového Dentálneho balíka pre poistencov zdravotnej poisťovne Union

  Zdravotná poisťovňa Union momentálne ponúka všetkým svojim klientom možnosť využitia výhody „Dentálneho balíka", ktorý zahŕňa:

  • Príspevok 30€ na dentálnu hygienu pre dospelých,
  • Príspevok na zubné korunky od 45 rokov, (týka sa predných zubov č.1, 2 a 3, kde prispieva ZP sumou 15 €/1ks),
  • Príspevok na stomatologické ošetrenie 50€ pre deti do 17 rokov veku vrátane.

  Tieto nároky si poistenec uplatňuje u svojej zdravotnej poisťovne, a nie voči svojmu zubnému lekárovi.

  Postup, ako si dané benefity môžu pacienti – poistenci uplatniť v praxi:

  Postup uplatnenia dentálnej hygieny od 18 rokov

  Príspevok na dentálnu hygienu od 18 rokov

  1. Poistenec spolu s vytlačenou žiadosťou navštívi stomatológa alebo dentálneho hygienika, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemusí mať zmluvy vzťah so zdravotnou poisťovňou.
  2. Poistenec požiada stomatológa o vyplnenie bodu 3/ žiadosti (absolvovanie preventívnej prehliadky v predchádzajúcom kalendárnom roku). Ak preventívnu prehliadku absolvoval u stomatológa so zmluvným vzťahom so Union ZP, stačí uviesť názov ambulancie a dátum absolvovania preventívnej prehliadky.
  3. Poistenec ku žiadosti priloží originál dokladu o zaplatení, ktorý musí obsahovať:
   • výkon dentálnej hygieny,
   • dátum, pečiatku poskytovateľa,
   • výšku úhrady.
  4. Poistenec žiadosť  spolu s dokladom o úhrade odošle poštou na centrálu Union ZP, alebo ju podá osobne na ktoromkoľvek kontaktnom mieste, a to najneskôr do 31.12. príslušného roka.
  5. Príspevok si môže nechať preplatiť poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.

  Postup uplatnenia príspevku na zubné korunky od 45 rokov

  Príspevok na zubné korunky

  Postup pre poistenca je totožný s postupom na uplatnenie dentálnej hygieny, pričom v tomto prípade nie je podmienka absolvovania preventívnej prehliadky v predchádzajúcom kalendárnom roku

  Postup uplatnenia príspevku na doplatok za stomatologické ošetrenie pre deti do 17 rokov vrátane

  Príspevok na ošetrenie

  1. Poistenec navštívi stomatológa so zmluvným vzťahom so zdravotnou poisťovňou.
  2. Poistenec uhradí doplatok za stomatologické ošetrenie.
  3. Poistenec požiada stomatológa o vystavenie dokladu o úhrade, na ktorom musí byť uvedené:
   • meno a priezvisko poistenca,
   • dátum ošetrenia,
   • suma doplatku,
   • IČO poskytovateľa, jeho pečiatka a podpis.c
  4. Poistenec o preplatenie  žiada jedine elektronicky v online pobočke.
  5. Poistenec sa prihlási do online pobočky pod kontom svojho dieťaťa, kde požiada o preplatenie benefitu. V online pobočke vyplní požadované informácie ako: IČP, dátum absolvovania ošetrenia, IBAN, sumu, ktorú si žiada preplatiť, IČO poskytovateľa.
  6. Poistenec si musí žiadosť podať najneskôr do 60 dni odo dňa absolvovania stomatologického ošetrenia.
  7. Príspevok mu zdravotná poisťovňa zašle na účet do 90 dní.

  Viac informácií si nájdete na stránke ZP Union.


  Späť    

Kategórie


 • Spoznajte náš tím

  Vieme, že zveriť sa do starostlivosti zubára je pre veľa ľudí neľahká záležitosť.
  Chcem spoznať tím
 • Virtuálna prehliadka

  Pozývame vás na virtuálnu prehliadku našej ambulancie. Prezrite si ako to u nás vyzerá.
  Chcem vidieť virtuálnu prehliadku
 • Vstupné zubné vyšetrenie

  Čo máte spraviť, ak chcete zmeniť zubného lekára a stať sa naším klientom?
  Dohodnite si stretnutie

Fotogaléria priestorov v Čarna dental

Zmluvné zdravotné poisťovne

Union poisťovňa, a.s.
Union poisťovňa, a.s.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

 

Kontaktovať nás môžete takto