ON-LINE rezervácia dentálna hygiena ON-LINE rezervácia zubné vyšetrenie MDDr. Školníková
 • Cenník stomatologických výkonov a služieb

  Investícia do zubov je investícou do Vášho zdravia

  Aká je hodnota Vášho zdravia? Pokiaľ je pre Vás zdravie prioritou, je potrebné, aby ste do neho neváhali investovať. Neskorou návštevou zubára sa Vám môže starostlivosť o Vaše zuby značne predražiť.

  Ošetrujeme všetkých, ktorým záleží na ich zdraví, dajú nám dôveru a zveria sa do našej odbornej starostlivosti.

  Cenník vybraných stomatologických výkonov a služieb, ktoré poskytuje Čarna dental

  Názov výkonu Cena
  Vstupné komplexné vyšetrenie / kontrola stavu chrupu
  Posúdenie celkového zdravotného stavu v súvislosti so zubným ošetrením, vyšetrenie jednotlivých zubov, diagnostika parodontálnych tkanív, čelustno-ortopedických vzťahov, temporomandibulárneho kĺbu, indexov CPITN, návrh liečebného plánu
  10 € - 28 €
  Digitálny panoramatický snímok 19 € - 42 €
  RTG snímok intraorálny 7 € - 13 €
  RTG snímok bitewing 8 € - 15 €
  Anestéza 7 € - 14 €
  Dentálna hygiena
  Podľa potreby a stavu v závislosti od konkrétneho pacienta. Odstránenie zubného kameňa a povlakov, inštruktáž zubnej hygieny v jednom sedení.
  35 € - 80 €
  Airflow
  Profesionálne čistenie zubov otryskávaním jemným práškom, ktorý odstráni pigmentácie od kávy, čaju a fajčenia, bez poškodenia povrchu zubov.
  6 € - 36 €
  SKYCE – dentálna bižutéria
  Ozdobné kamienky z brúseného skla, ktoré sa adaptujú na predné plôšky zuba, aplikácia na zub je bezbolestná a bez poškodenia skloviny. Neskôr môžu byť bezbolestne a rýchlo odobrané, bez akejkoľvek stopy na zube.
  40 €
  Pečatenie fisúr
  Za každý zub.
  20 €
  Bielenie zubov
  Na domáce bielenie používame 16% karbamid peroxidu, ktorý je pre zuby bezpečný, aplikuje sa do silikónových nosičov zhotovených priamo pre vaše zuby. Bielené zuby musia byť ošetrené, bez otvorených kazov.
  180 €
  Výplne zubov (plomby)
  Cena je závislá od rozsahu zubného kazu a použitého výplňového materiálu:

  - amalgámové výplne 28 € - 67 €
  - fotokompozitné výplne (biele, estetické) 40 € - 107 €
  Primárne endodontické ošetrenie
  Za každý koreňový kanálik, cena závisí od počtu kanálikov v zube. Predné zuby majú zvyčajne jeden kanálik, zadné aj tri či štyri. Ošetrenie koreňových kanálikov vykonávame v rámci jednej návštevy. Vykoná sa: situačná RTG snímka, otvorenie prístupu k vchodom koreňových kanálikov, odstránenie kazivého dentínu, mechanická a chemická preparácia koreňového kanálika, prípadná aplikácia provizórnej výplne.
  od 30 €
  Endodontické ošetrenie
  Za každý koreňový kanálik, vyplnenie koreňového kanálika, prípadné odstránenie provizórnej výplne, finálne opracovanie kanálika, hermetická koreňová výplň gutaperčou.
  40 € - 150 €
  Kofferdam
  Pre pacienta predstavuje koferdam veľmi pohodlný a bezpečný spôsob ošetrenia. Pacient je chránený pred možným prehltnutím alebo vdýchnutím drobných úlomkov alebo prachu, sliznica ústnej dutiny je izolovaná od styku s rôznymi chemikáliami, ktoré sú používané na výplachy kanálikov pri endodontickom ošetrení.
  8 €
  Ošetrenie ozónom
  Cena závisí od rozsahu použitia.
  7 € - 15 €
  Vytrhnutie (extrakcia) zuba
  Cena závisí od náročnosti výkonu a líši sa v závislosti od toho, či ide o mliečny alebo trvalý zub, jednokoreňový, viackoreňový zub alebo komplikovanú extrakciu. Cena je spolu s anestéziou.
  23 € - 65 €
  Protetické výrobky (mostíky a korunky)
  Konečná cena sa skladá z práce stomatológa a z ceny samotnej korunky, resp. mostíka, ktoré sú vyrábané v zubnom laboratóriu. Cena závisí od náročnosti a rozsahu protetickej práce a od vybratého materiálu.
   
  - korunka kovokeramická (+ dočasná korunka) 200 €
  - korunka celokeramická (+ dočasná korunka) 260 €
  - celková snímateľná náhrada 320 €
  Poplatok v prípade nedodržania termínu a neodhlásenia aspoň 24 hodín pred termínom
  Pacienti neinformovaním o skutočnosti, že sa nemôžu dostaviť na svoj termín blokujú termíny pre pacientov, ktorí ošetrenie potrebujú. Zároveň týmto spôsobujú našej ambulancii zbytočný časový prestoj. Preto sme nútení zaviesť tzv. poplatok za nedodržanie dohodnutého termínu. Informujeme preto všetkých našich terajších, ale aj budúcich pacientov, že v prípade, že sa nemôžu dostaviť na dohodnutý termín ošetrenia, majú možnosť 24 hodín vopred odhlásiť svoj termín telefonicky alebo SMS: 0911 06 06 05 , e-mailom: zubar@carna.sk, alebo aj osobne v našej ambulancii bez akýchkoľvek poplatkov.
  20 €

  Pred začatím ošetrenia budete informovaný o celkovej cene práce.
  Kompletný cenník je kedykoľvek k dispozícií v našej zubnej ambulancii.
  Tešíme sa na Vašu návštevu!

  Čo máte spraviť, ak sa chcete stať sa naším klientom

  Ak chcete využívať ošetrenie so spoluúčasťou zdravotnej poisťovne Union, Dôvera alebo VšZP, s ktorými máme uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

  1. Potrebujete výpis z Vašej zdravotnej dokumentácie od predchádzajúceho ošetrujúceho zubára, v ktorom má byť uvedený údaj o vykonanej preventívnej prehliadke v aktuálnom aj predchádzajúcom kalendárnom roku a mať uhradené zdravotné odvody vo vašej zdravotnej poisťovni.
  2. Pred prvým vyšetrením je vhodné, aby ste prišli o 10 minút skôr, aby ste mohli vyplniť vstupný formulár, tzv. anamnézu, ktorá nám pomôže pri zoznámení sa s Vaším celkovým zdravotným stavom.
  3. Objednať sa na vyšetrenie sa môžete:
   • telefonicky na čísle: 0911 06 06 05

  Ak chcete ošetrenie na priamu platbu

  1. Objednať sa na vyšetrenie sa môžete – telefonicky na čísle:
   • telefonicky na čísle: 0911 06 06 05
  2. Pred prvým vyšetrením je vhodné, aby ste prišli o 10 minút skôr, aby ste mohli vyplniť vstupný formulár, tzv. anamnézu, ktorá nám pomôže pri zoznámení sa s Vaším celkovým zdravotným stavom.
 • Spoznajte náš tím

  Vieme, že zveriť sa do starostlivosti zubára je pre veľa ľudí neľahká záležitosť.
  Chcem spoznať tím
 • Virtuálna prehliadka

  Pozývame vás na virtuálnu prehliadku našej ambulancie. Prezrite si ako to u nás vyzerá.
  Chcem vidieť virtuálnu prehliadku
 • Vstupné zubné vyšetrenie

  Čo máte spraviť, ak chcete zmeniť zubného lekára a stať sa naším klientom?
  Dohodnite si stretnutie

Najčítanejšie stránky

Fotogaléria priestorov v Čarna detal

Zmluvné zdravotné poisťovne

Union poisťovňa, a.s.
Union poisťovňa, a.s.

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

On-line objednávnie